Soukromí

Optimalizace pro vyhledávání
Jun
28

Soukromí

06/28/2018 12:00 AM

Prohlášení o ochraně soukromí
 

Náš závazek k ochraně soukromí

Toto prohlášení o ochraně soukromí je účinné od května 2018.

Vaše soukromí je pro nás důležité. Chcete-li lépe chránit vaše soukromí, poskytujeme toto upozornění, které vysvětluje naše
informační postupy online a možnosti, které můžete provést ohledně shromažďování a využívání vašich informací. Abychom
tuto poznámku snadno našli, zpřístupníme ji na naší globální navigaci na zápatí a na stránkách, kde mohou být vyžádány
informace o osobě identifikovatelné.

Při návštěvě AZSeo.cz přijímáte postupy popsané v tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů.
Informace, které shromažďujeme

Toto oznámení se vztahuje na veškeré informace shromážděné nebo předložené na webových stránkách Petra Uhlíře a údaje,
které můžeme shromažďovat prostřednictvím kanálů mimo web, jako je Facebook. Na některých stránkách si můžete objednat
produkty, podat žádosti a zaregistrovat se k přijímání materiálů.
Typy osobních údajů shromážděných na těchto stránkách mohou zahrnovat:

název
Adresa
Emailová adresa
Telefonní číslo

Další informace týkající se projektů řízených nebo obsluhovaných Petrem Uhlířem nebo mezinárodními kancelářemi regionu.
Při nákupu něčeho na našich webových stránkách, jako je předplatné nástrojů, registrace školení nebo softwarový produkt,
mohou být také shromažďovány následující informace:

Informace o kreditní nebo debetní kartě
Název fakturace a adresa pro ověření kreditní nebo debetní karty

Způsob, jakým používáme informace

Informace, které poskytnete o sobě, používáme k různým účelům, jako jsou následující:

Přístup a používání webových stránek nebo jiných služeb online

Zaznamenáváme informace potřebné k tomu, abychom vám umožnili přístup, provozování webových stránek a dodržování
bezpečnostních a právních požadavků týkajících se provozu našich stránek, jako jsou hesla, adresa IP a nastavení prohlížeče.
Během návštěvy shromažďujeme také informace o vašich aktivitách, abychom personalizovali vaše zkušenosti z
webových stránek, například záznam vašich preferencí a nastavení a statistiky, které nám pomohou zlepšit a dále rozvíjet
naše webové stránky, produkty a služby.

Splnění požadavku na informace, podporu nebo objednávku

Když zadáte objednávku nebo odešlete požadavek, používáme vaše informace pouze k provedení objednávky nebo požadavku.
Tyto informace nesdílíme s externími stranami, s výjimkou rozsahu, který je nezbytný k provedení objednávky.
Používáme například informace, které jsou popisem webové stránky jako data projektu jedinečná pro danou webovou stránku.
Používáme zpětné e-mailové adresy, abychom odpovídali na žádosti, které obdržíme, a aby nám poskytovali přiměřené oznámení
o našich projektech, službách nebo zprávách o produktech a aktualizacích. Většina e-mailových adres, které obdržíme,
se používá k bezplatnému předplatnému na náš blog. Takové adresy nejsou sdíleny s externími subjekty mimo služby
třetích stran, jako jsou poskytovatelé e-mailových služeb, které používáme k plnění těchto požadavků.
Zabezpečená fakturační služba třetí strany se používá k udržování informací o platebních kartách a
zpracování jakýchkoli opakujících se platby, například měsíční odběr nástrojů.

Marketing

Většina informací, které sbíráme o vás, pochází z našich přímých interakcí s vámi. Když se například zaregistrujete ke školení,
shromažďujeme informace (online nebo offline) potřebné k zpracování vaší registrace a během akce můžeme shromažďovat
informace z vaší účasti v průzkumech. Kombinujeme osobní údaje, které shromažďujeme, abychom mohli vyvíjet souhrnnou
analýzu a business intelligence pro vedení našeho podnikání a pro marketingové účely. Můžete si vybrat informace o našich
produktech a službách e-mailem, telefonem nebo poštou, nebo se zaregistrovat k odběru blogů nebo přijímat zprávy a aktualizace.
Používáme analytické nástroje, včetně neidentifikujících a souhrnných informací, abychom lépe navrhli naše webové stránky,
produkty a služby. Pokud odkazujeme na použití vašich osobních údajů v souvislosti s marketingem nebo vývojem našich
webových stránek, produktů nebo služeb, činíme to na základě oprávněných zájmů našich nebo třetích stran nebo s vaším
souhlasem.

Nakonec nikdy nepoužíváme ani nesdílíme osobní údaje, které nám byly poskytnuty online, způsobem, který nesouvisí s těmi,
které jsou popsány výše.

Náš závazek k zabezpečení dat

Zamýšlíme chránit vaše osobní údaje a zachovat jejich přesnost. Abychom zabránili neoprávněnému přístupu, udrželi správnost
údajů a zajistili správné používání informací, zavedli jsme přiměřené a přiměřené fyzické, administrativní a technické postupy
k ochraně a zajištění informací, které shromažďujeme online. Také požadujeme, aby naši dodavatelé třetí strany tyto informace
chrání před neoprávněným přístupem, použitím a zveřejněním.

Náš závazek k soukromí dětí

Ochrana soukromí velmi mladých je zvláště důležitá. Z tohoto důvodu nikdy nezbýváme shromažďovat ani uchovávat informace
na našich webových stránkách od těch, o kterých víme, že jsou do 16 let, a žádná část našich webových stránek není strukturována
tak, aby přilákala osoby mladší 16 let.

Jak můžete přistupovat k vašim údajům nebo je opravit

Můžete požádat o přístup, aktualizaci, opravu nebo odstranění osobně identifikovatelných informací.
Máte také právo vznést námitky proti přímému marketingu.

Odběratelé nástrojů mohou přistupovat k jejich informacím tím, že se přihlásí do AZSeo.cz a navštíví aktualizační stránku
odpovídající těmto informacím. POZNÁMKA: Přihlášení je povinné.
Tento postup používáme k lepší ochraně vašich informací.

Můžete opravit chyby ve vašich osobně identifikovatelných informacích zasláním žádosti, která důvěryhodně zobrazuje chybu.

Pro zpracování můžete mít další práva podle vašeho místního práva.

Jak nás kontaktovat

Máte-li dotazy nebo obavy ohledně těchto zásad ochrany osobních údajů, obraťte se prosím na našeho pracovníka ochrany údajů
e-mailem na admin@azseo.cz a požádejte o promluvení s našim pracovníkem pro ochranu údajů.

Pro účely obecného nařízení o ochraně osobních údajů EU (GDPR) je správcem vašich osobních údajů