Kontrola GZIP komprese

Optimalizace pro vyhledávání

Kontrola GZIP komprese


Zadejte adresu URLCaptcha

O Kontrola GZIP komprese

Gzip je založený na algoritmu DEFLATE [di'fleit], který je kombinací LZ77 a Huffmanova kódování. DEFLATE byl určený k nahrazení LZW a dalších patenty zatížených algoritmů pro kompresi dat, který měl v té době omezenou použitelnost komprese a dalších populárních archivátorů.

Dále se termínem gzip rozumí souborový formát, jehož obsahem je:

  • 10bajtová hlavička, obsahující magic number, číslo verze a datum poslední změny
  • nepovinné extra hlavičky, jako například originální jméno souboru
  • tělo obsahující DEFLATE kompresi
  • 8bajtové zápatí, obsahující CRC-32 součet a délku originálních nekomprimovaných dat

Ačkoliv formát souboru také povoluje společné vícenásobné proudové kaskády (jsou jednoduše dekomprimovány, jako kdyby šlo o jednu), gzip je normálně používán ke kompresi jednotlivých souborů. Komprimované archivy jsou typicky tvořeny kompletací sbírek souborů do jednotlivých tar archivů a potom jsou komprimovány do archivu pomocí gzipu. Výsledný .tar.gz nebo .tgz soubor se nazývá tarball ['taːˌboːl].

Gzip by se neměl zaměňovat s formátem archivů ZIP, vyvinutým společností PKWARE, Inc., byť i ten používá metodu DEFLATE (ZIP jich umí více, tato je z nich nejrozšířenější). Formát ZIP může držet sbírky souborů bez externího archivátoru, ale je to méně kompaktní než komprimované tarbally držící stejná data, protože komprimuje soubory individuálně a nemůže využít nadbytečnost mezi soubory (pevná (SOLID) komprese).

Zlib je DEFLATE algoritmus ve formě knihovny, která zahrnuje podporu formátu souboru gzip a lehkou kategorii formátu v jeho API. Proudový formát zlib, DEFLATE a formát souboru gzip byly standardizovány jako RFC 1950, RFC 1951 a RFC 1952.

Odpovídajíci program pro dekomprimaci zagzipovaných souborů je gunzip ['ganˌzip]. Oba příkazy, gunzip a gzip -d, vykonají to samé.